We zorgen bij elk project en elk dossier voor de juiste expert die steeds als partner, meedenker en procesbegeleider fungeert. Probleemoplossend denken is hoe we te werk gaan.

Neem contact met ons op
 
 

Advies

We reiken, vanuit de feiten en het toepasselijk recht, een praktisch haalbare oplossing aan.

Onderhandelen

We bundelen onze juridische en tactische capaciteiten om de deal te sluiten die jij voor ogen had.

Procedures

We verdedigen jouw belangen voor de rechtbank of begeleiden jou in alternatieve vormen van geschillenbeslechting, tot op het bot.

 
 
 

Werk

Curia begeleidt jou bij alle aspecten inzake aanwerving, tewerkstelling en ontslag van werknemers, ambtenaren, zelfstandige medewerkers en professionele sportbeoefenaars, met inbegrip van:

 • Collectieve onderhandelingen

 • Loonoptimalisaties

 • Herstructureringen

 • Internationale tewerkstelling

 • Pensioenfondsen

 • Sociaal strafrecht

Contacteer: Guido Lamal

 
 

Ondernemen

Ondernemen is risico nemen. Onze ondernemende advocaten zorgen ervoor dat je vraag efficiënt en doordacht het juiste antwoord krijgt. Dat je weet welke risico’s je wel en niet kan nemen. We denken business.

 • Vennootschapsrecht

 • Financieel recht

 • Fusies, overnames en private equity investeringen

 • Commerciële geschillen

 • Insolventie en WCO

 • Commerciële overeenkomsten

Contacteer: Yvette Verleisdonk

 
 
 
 

Overheid

Een beslissing van een overheid moet worden voorbereid, verdedigd of aangevochten? Curia staat overheden en (rechts)personen bij in hun relatie met elkaar. Alle aspecten van het grondwettelijk recht en het administratief recht kunnen daarbij aan bod komen.

 • Grondwet

 • Discriminatie

 • Administratief recht

 • Vergunningen, erkenningen en subsidies

 • Tucht

 • Onderwijs

Contacteer: Evelyne Maes

 
 

Bouw en vastgoed

Bij Curia staat een team klaar om je projecten in de bouw- en vastgoedsector te begeleiden.  Naar wat onze cliënten ons vertellen, hebben wij het talent om technische knelpunten te begrijpen en om te zetten in een relevant juridisch strijdpunt. En elk strijdpunt verdedigen wij met een grote gedrevenheid. Wij zijn actief in volgende materies:

 • Bouwrecht

 • Overheidsopdrachten

 • Vastgoedgeschillen

Contacteer: Katleen Tobback

 
 
 
 

Social profit en non-profit

Wij zorgen voor de organisaties en ondernemers die zorgen voor ieder van ons. Je rugzak met juridische vragen geef je aan ons, je krijgt ‘m pas terug als er oplossingen in zitten. Deze oplossingen helpen wij vervolgens te implementeren: als juridisch expert, procesbegeleider of transitiemanager. Onze jarenlange ervaring en vertrouwdheid met de sector en zijn diverse subsectoren geeft ons hiervoor de vereiste bagage.

 • Vzw’s en stichtingen

 • Internationale verenigingen

 • Beroepsverenigingen

 • Sociale ondernemingen

 • Social impact investing

 • Social impact bonds