Charline Van Impe

Ik verleen dagelijks advies aan ondernemingen en werknemers over HR-gerelateerde vragen. Ik bied voornamelijk begeleiding bij ontslagprocedures. Daarnaast heb ik ook een interesse ontwikkeld in het verenigings- en stichtingenrecht.

charline.vanimpe@curia.be

+32 16 31 41 39

LinkedIn

Bij mijn start aan de balie van Brussel in 2016 heb ik mij van meet af aan gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Ik heb een uitgesproken interesse ontwikkeld voor vraagstukken inzake het ontslagrecht en conflicten op het werk. 

Sinds 2019 richt ik mij eveneens op verschillende aspecten van het verenigings- en stichtingenrecht. Hierbij assisteer ik cliënten onder andere bij de oprichting van (internationale) verenigingen en stichtingen. Daarnaast help ik hen bij de opmaak en wijziging van statuten. 

 
AdvocaatMr. FoxAssociate