Evelyne Maes

Overheden en onderwijsinstellingen adviseren bij hun beslissingen of organisatiestructuur, dan wel hun beslissingen verdedigen of aanvechten, is wat ik doe. Ik treed regelmatig op in procedures voor het Grondwettelijk Hof, de Raad van State en het Hof van Justitie. 

evelyne.maes@curia.be

+32 16 31 41 11

LinkedIn

Ik ben een prominente specialiste in het grondwettelijk recht, het administratief recht en het recht van de mensenrechten. 

Al meer dan tien jaar komen overheden, universiteiten, ziekenhuizen, organisaties en particulieren bij mij terecht voor de meest uiteenlopende aspecten van het publiek recht. Dit gaat over bevoegdheidsverdeling, grondrechten, anti-discriminatie, de organisatie en werking van publieke rechtspersonen, erkenning, subsidiëring, onderwijsrecht, overheidsopdrachten,… Ik heb tevens ervaring in het opstellen van wetgeving.

Mijn praktijk als advocaat verrijk ik steeds met academisch onderzoek en onderwijs. Ik publiceer regelmatig in internationale en nationale tijdschriften. Als gastprofessor aan de Université de Liège en aan Université Saint-Louis doceer ik de vakken Discriminatierecht en Seminar Legal Theory. Ik ben ook lid van de expertencommissie ter evaluatie van de federale anti-discriminatiewetten.

 
AdvocaatMr. FoxPartner