Posts in Bericht
Deel III: Besloten vennootschap

Door middel van verschillende nieuwsbrieven vanaf nu tot en met 1 mei 2019 (d.i. de eerste datum van inwerkingtreding van de nieuwe wet) zal Curia jou informeren over de belangrijkste wijzigingen die de nieuwe wetgeving met zich mee brengt.

- Deel III: Besloten vennootschap -

Read More
Deel II: Verenigingen

Door middel van verschillende nieuwsbrieven vanaf nu tot en met 1 mei 2019 (d.i. de eerste datum van inwerkingtreding van de nieuwe wet) zal Curia jou informeren over de belangrijkste wijzigingen die de nieuwe wetgeving met zich mee brengt.

- Deel II: Verenigingen -

Read More