Jan Aerden

Ik zet mij met veel gedrevenheid in om onze cliënten bij te staan in gerechtelijke procedures over arbeidsrechtelijke thema’s. Daarnaast verleen ik advies bij de correcte implementatie van arbeidsrechtelijke voorschriften.

jan.aerden@curia.be

+32 16 31 41 12

In september 2014 vervoegde ik het kantoor Curia als medewerker in de afdeling arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Op dat moment startte ik mijn loopbaan als advocaat aan de balie van Brussel.

Sindsdien deed ik geruime ervaring op in de meest uiteenlopende aspecten van het arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht. Dit gaat van adviesverlening op maat over zowel individuele als collectieve arbeidsbetrekkingen tot procesvoering bij arbeidsrechtelijke geschillen. Daarbij heb ik een uitgesproken interesse voor ontslag- en discriminatiedossiers, alsook voor conflicten op de werkvloer.

Daarnaast heb ik een bijzondere ervaring opgebouwd in het ambtenarenrecht, met aandacht voor de statutaire rechten van personeelsleden in regionale en lokale overheden. Daarbij sta ik zowel overheden als ambtenaren bij in o.m. tuchtprocedures, geschillen over de toepasselijke weddeschalen en de specifieke materie van welzijn op het werk.

Op regelmatige basis werkte ik mee aan de organisatie van studiedagen, met een nadruk op de laatste ontwikkelingen in de wetgeving en de rechtspraak.